Скорочення на кресленнях

admin
Categories: Переклад

Як давно ви востаннє оформляли архітектурно-будівельне чи будь-яке інше креслення? Як би там не було, а для будь-кого з нас, письмових перекладачів, розшифрування скорочення на кресленні може стати складною задачею і загальмувати переклад. Щоб вам не довелося грати в сищика, щоб ви могли зосередитися власне на перекладі, скористайтеся наведеними нижче корисними матеріалами про скорочення на кресленнях.

На кресленнях вам можуть зустрітися такі скорочення слів:

Скорочення Повне найменування
а.д. автомобільна дорога
а.с.ш. антисейсмічний шов
альб. альбом
арх. архітектор
асф. бет. асфальтобетон
бет. бетон, бетонний
вед. ведучий
венткамера вентиляційна камера
вип. випуск
відм. відмітка
ГІП (ГАП) головний інженер (архітектор) проекту
гол. інж. головний інженер
гол. спец. головний фахівець
гр. група
д.ш. деформаційний шов
дир. директор
діам. діаметр
діл. ділянка
док. документ
допуск. що допускається
ел. електричний
ел-т елемент
ємк. ємкість
з.б. залізобетон, залізобетонний
з.д. залізниця
зав. завідувач
заг. загальний
зб. сек. збірний сектор
ізол. ізоляція, ізоляційний
ін-т інститут
к. крок
ККД коефіцієнт корисної дії
коеф. коефіцієнт
констр. конструкція
М масштаб
майст. майстерня (у проектних організаціях)
мат-ли матеріали
монт. монтажний
норм. нав. нормативне навантаження
од. вим. одиниця виміру
перев. перевірив
пов. поверх
розд. розділ
розм. розмір
розрах. нав. розрахункове навантаження
РЧП рівень чистої підлоги
сан. вузол. санітарний вузол
сан-техн. санітарно-технічний
сніг. сніговий
т.ш. температурний шов
техн. технік
технол. технологічний
тип. типовий
тр. труба
устатк. устаткування
фунд. фундаментний
цем. цемент, цементний
цем. бет. цементобетон
ч. частина
шт. штука
штукат. штукатурка
щеб. щебінь, щебеневий

Тепер подивіться, чи всі скорочення і графи основного напису зрозумілі для вас. Нижче наводиться їх опис.

Основний напис — форма 1:

Основний напис — форма 2:

Основний напис — форма 3:

Основний напис — форма 4:

У графах основного напису і додаткових графах до нього (номери граф вказані в дужках) наводять:

(1) позначення документа, у тому числі розділу проекту, основного комплекту робочих креслень, креслення виробу, текстового документа та ін.
(2) найменування підприємства, житлово-цивільного комплексу або іншого об’єкта будівництва, до складу якого входить будівля (споруда), або найменування мікрорайону (населеного пункту);
(3) найменування будівлі (споруди) і за необхідності вигляд будівництва (реконструкція, розширення, технічне переозброєння, капітальний ремонт) за завданням на проектування;
(4) найменування креслень, розміщених на цьому аркуші, в точній відповідності з їх найменуванням на кресленні. Найменування специфікацій та інших таблиць, а також текстових указівок, що стосуються зображень, у графі не вказують;
(5) найменування виробу та найменування документа;
(6) умовне позначення стадії проектування:
П — для проектної документації, у тому числі затверджуваної частини робочого проекту;
Р — для робочої документації;
Н — для навчального проектування;
(7) порядковий номер аркуша текстового документа (або сторінки — при двосторонньому друці). На документах, що складаються з одного аркуша, графу не заповнюють;
(8) загальне число листів документа (при двосторонньому друці — загальне число сторінок). Графу заповнюють лише на першому аркуші;
(9) найменування або розрізняльний індекс організації, що розробила документ;
(10) характер виконаної роботи (розробив, перевірив, нормоконтроль). Залежно від стадії проектування, складності й значущості документа допускається вільні рядки заповнювати на розсуд керівництва організації (вказати посади осіб, відповідальних за розроблення документа (креслення));
(11)–(13) прізвища та підписи осіб, вказаних в графі (10), та дату підписання. Підписи інших посадових осіб і підписи, що погоджують, розміщують на полі для підшивання аркуша;
(14)–(19) графи таблиці змін;
(20) інвентарний номер оригіналу;
(21) підпис особи, що прийняла оригінал на зберігання, і дата приймання (число, місяць, рік);
(22) інвентарний номер оригіналу документа, замість якого випущений новий оригінал;
(23) позначення матеріалу деталі (графу заповнюють лише на кресленнях деталей);
(24) масу виробу, зображеного на кресленні, в кілограмах без зазначення одиниці виміру. Масу виробу в інших одиницях вимірювання наводять із зазначенням одиниці виміру (наприклад, 2,4 т);
(25) масштаб;
(26) підпис особи, яка копіювала креслення (за необхідності).

Ось і все, вам не треба ламати голову над розшифровкою скорочень, залишається лише перекласти їх. :)

Nov
11

Leave a Reply