Бік чи сторона?

admin

Українська мова демонструє виразну тенденцію вживати слово «бік» не лише в тих значеннях, де російською використовують іменник «бок», а й в багатьох значеннях, де російською кажуть і пишуть «сторона».

Коли в українській пишемо «сторона»:

 • сильная (слабая) сторона — сильна (слабка) сторона, дошкульне місце
 • слабые стороны теории — слабкі сторони теорії
 • разные стороны одного вопроса — різні сторони одного питання
 • объективная сторона преступления (юрид.) — об’єктивна сторона злочину
 • субъективная сторона преступления (юрид.) — суб’єктивна сторона злочину
 • правовая сторона дела (юрид.) — правова сторона справи
 • противоположная сторона (матем. ) — протилежна сторона
 • сторона угла (матем.) — сторона кута
 • сторона треугольника (матем.) — сторона трикутника
 • смежная сторона (матем.) — суміжна сторона
 • сторона квадрата (матем.) — сторона квадрата
 • дневная сторона (астр.) — денна сторона
 • стороны (страны) света — сторони світу
 • продавать / продать (сбывать / сбыть) на сторону — продавати / продати (збувати / збути) на сторону
 • виновная сторона (юрид.) — винна сторона
 • высокие договаривающиеся стороны (дипл.) — високі договірні сторони
 • заинтересованная сторона (юрид.) — заінтересована сторона (не зацікавлена)
 • исковая сторона (юрид.) — позовна сторона
 • неявившаяся сторона (юрид.) — неприбула сторона
 • потерпевшая сторона (юрид.) — потерпіла сторона
 • противостоящие стороны (воен.) — супротивні сторони
 • сторона в деле (юрид.) — сторона у справі

У наступному випадку вживається іменник «погляд»:

 • с финансовой стороны — із фінансового погляду

Джерело (докладніше)

Jan
1

Leave a Reply