Управління чи керування?

admin

Припустимо, треба перекласти англійський термін control system. Із системою все зрозуміло. А от чого — керування чи управління?

Різні автори погоджуються, що треба розмежувати значення українських дієслів керувати та управляти й відповідних іменників управління та керування, але кожний робить це на свій розсуд, і їх рекомендації суперечать одна одній.

Щоб подолати цю плутанину, і виходячи з рекомендацій національних термінологічних стандартів та переважної більшості словників, рекомендується в значенні сукупність цілеспрямованих дій, що полягає в оцінюванні ситуації та стану об’єкта керування, вибиранні керівних дій та їх реалізації вживати лише термін керування. А термін управління використовувати тільки в значенні адміністративна установа або відділ якоїсь установи, організації, що керує певною галуззю господарської, наукової, військової діяльності. Такі рекомендації повністю відповідають вимогам Додатка Г ДСТУ 3966-2000 щодо забезпечення однозначної відповідності терміна поняттю.

Отже, український відповідник англійського терміна control system буде система керування (джерело).

Jan
1

Leave a Reply