Бік чи сторона?

admin

Українська мова демонструє виразну тенденцію вживати слово «бік» не лише в тих значеннях, де російською використовують іменник «бок», а й в багатьох значеннях, де російською кажуть і пишуть «сторона».

Коли в українській пишемо «сторона»:

 • сильная (слабая) сторона — сильна (слабка) сторона, дошкульне місце
 • слабые стороны теории — слабкі сторони теорії
 • разные стороны одного вопроса — різні сторони одного питання
 • объективная сторона преступления (юрид.) — об’єктивна сторона злочину
 • субъективная сторона преступления (юрид.) — суб’єктивна сторона злочину
 • правовая сторона дела (юрид.) — правова сторона справи
 • противоположная сторона (матем. ) — протилежна сторона
 • сторона угла (матем.) — сторона кута
 • сторона треугольника (матем.) — сторона трикутника
 • смежная сторона (матем.) — суміжна сторона
 • сторона квадрата (матем.) — сторона квадрата
 • дневная сторона (астр.) — денна сторона
 • стороны (страны) света — сторони світу
 • продавать / продать (сбывать / сбыть) на сторону — продавати / продати (збувати / збути) на сторону
 • виновная сторона (юрид.) — винна сторона
 • высокие договаривающиеся стороны (дипл.) — високі договірні сторони
 • заинтересованная сторона (юрид.) — заінтересована сторона (не зацікавлена)
 • исковая сторона (юрид.) — позовна сторона
 • неявившаяся сторона (юрид.) — неприбула сторона
 • потерпевшая сторона (юрид.) — потерпіла сторона
 • противостоящие стороны (воен.) — супротивні сторони
 • сторона в деле (юрид.) — сторона у справі

У наступному випадку вживається іменник «погляд»:

 • с финансовой стороны — із фінансового погляду

Джерело (докладніше)

Jan
1

Передплата чи підписка?

admin

Якщо говоримо про газети та журнали, то «передплата». Адже ми заплатили. Не знаю, чи вірно буде сказати «безкоштовна передплата». Маємо наступне визначення передплати:

Коли хтось хоче одержувати газети й журнали або збірку творів якогось письменника, за що треба наперед заплатити певну суму грошей, це зветься передплатою.

А якщо ми говоримо про сучасні subscriptions? Переважна більшість з них — безкоштовні. То, може, слід казати, що це підписка? Маємо таке визначення підписки:

Затвердження підписом людини якогось зобов’язання додержуватись певних правил чи виконувати якусь вимогу.

Думаю, це більш влучне слово, адже ми даємо згоду на отримання новин тощо. Навіть ставимо свій підпис (прапорець). Чи може є якийсь більш точний відповідник для англійського слова subscription?

___________
Процитовано книжку Бориса Антоненка-Давидовича «Як ми говоримо».

Nov
11

Великі літери

admin

Треба писати з великої літери, як того вимагає український правопис, а не англійський.

Донецький аеропорт

Nov
11

Трохи про транскодування з іноземної українською

admin
Categories: Переклад

Зовсім трохи. На прикладі назви компанії Hewlett-Packard. Як будемо траскодувати, якщо буде така нагальна потреба?

Добре, скажіть хоча б першу літеру. Згідно з українським правописом англійська h звичайно передається українською г і лише в окремих словах літерою х, як от хобі, хокей, хол; Хемінгуей. Разом з тим акустичні дослідження показують, що найближчим українським відповідником англійського звуку [h] є український звук [х].

Я схильний в назві цієї компанії на першому місці поставити літеру Х.

Йдемо далі. Що буде на другому місці — м’який знак чи апостроф? Тут все простіше.

В словах іншомовного походження м’який знак пишеться після м’яких д, т, з, с, л, н перед ї, йо, а також перед я, ю, є, які читаються як [йа], [йу], [йе]: адьє, конферансьє, монпансьє, пасьянс, ательє, барельєф, батальйон, мільярд, бутоньєрка, віньєтка, каньйон, В’єнтьян, Готьє, Нью-Йорк, Ньютон, Ньяса, Реньє тощо. Не підходить.

Апостроф у словах іншомовного походження та похідних від них пишеться перед я, ю, є, ї:

 1. Після приголосних б, п, в, м, ф, г, к, х, ж, ч, ш, р: б’єф, комп’ютер, п’єдестал, інтерв’ю, прем’єр, торф’яний, к’янті, миш’як, кар’єра; П’ємонт, П’яченца, Рив’єра, Ак’яб, Іх’ямас; Барб’є, Б’єрнсон, Б’юкенен, Женев’єва, Ф’єзоле, Монтеск’є, Руж’є, Фур’є.
 2. Після кінцевого приголосного в префіксах: ад’юнкт, ад’ютант, ін’єкція, кон’юнктура.

Апостроф не пишеться, коли я, ю позначають пом’якшення попереднього приголосного перед а, у: бязь; бюджет, бюро, пюпітр, мюрид, фюзеляж, кювет, рюкзак, рюш; Барбюс, Бюффон, Вюртемберг, Мюллер, Гюго, Рюдберг.

Тут нам підходить перше правило. Ставимо на другому місці апостроф.

Тепер розберемося з tt. Пишемо одну чи дві? Тут теж все просто: оскільки це власна назва, зберігаємо подвоєну приголосну.

Разом отримуємо: Х’юлетт-Пакард.

Oct
10

Де взяти нормальні словники для ABBYY Lingvo?

admin
Categories: Переклад

Йдеться про англійсько- та російсько-українські словники. Я придбав останню професійну версію «Три мови». Але наявних словників для перекладу просто недостатньо. А які варіанти видає технічний словник? Прогонич, шурбач, рухобинда і так далі.

Днями придбав також Пролінг ОФІС 5.0, бо там є словник «УЛІС». Під час локалізації застосунків користуюсь мовним порталом Microsoft.

Але повернемось до словників. Додаткових офіційних словників для ABBYY Lingvo, як я зрозумів, ми не скоро дочекаємося. Проте працювати треба вже зараз. Якими словниками користуєтесь ви?

May
5

Як поставити апостроф

admin

Дуже просто: лівий Alt+39 на цифровій клавіатурі (NumLock має бути ввімкнено).

May
5

Двадцять дванадцять

admin

Який чудовий сейв у виконанні голкіпера! А який же гарний асист вінгера в екстратаймі!

Тепер ще й двадцять дванадцять (рік, а не час). Можемо лише констатувати нове запозичення з англійської. :)

May
5

Про заінтересованих осіб

admin
Categories: Переклад

Чи про зацікавлених?

Все залежить від того, що має така особа — інтерес (користь, зиск) чи цікавість (зацікавленність, допитливість).

Отже, заінтересована особа має певний інтерес до кого-, чого-небудь, а зацікавлена особа бажає, намагається дізнатися про щось у всіх подробицях; виявляє увагу до кого-, чого-небудь (син. допитлива особа).

Тобто, перша словосполука — це юридичний термін, а друга — вислів загальнолітературної мови, характеристика певної особи.

Джерело

May
5

«Привод» українською

admin

Російський термін «электрический привод» (электропривод) позначає електромеханічну систему, що складається з одного або декількох електродвигунів, перетворювального та керівного пристроїв і призначена забезпечувати рух робочої машини і керування цим рухом.

Цей російський термін умотивований та прозорий, адже позначає «устройство, приводящее в движение». Є усталена словосполука «приводить в движение». Розрізняють «привод» (електромеханічна система) та «двигатель» (двигун, джерело енергії).

А як називати таку електромеханчну систему українською?

1) привод — пристрій, що надає руху. Так, саме надає руху, а не «приводить в рух» (калька з російської).

2) привід — вже краще, адже згідно з нормами українського правопису у словах зі словотвірною частиною -вод, що означають предмети та похідні утворення, у закритому складі треба писати і, яке у відкритому складі переходить в о, наприклад: електропровід, але електропроводи. Проте виникає омонімія із загальновживаним «при́від» (рос. предлог, повод) та юридичним «привíд» примусове доставлення в правоохоронні органи (рос. приво́д)

3) повідня — традиційно цим терміном позначали знаряддя, що його використовували стельмахи для вигинання ободів. Саме так перекладає рос. привод мій словник ABBYY Lingvo x3, проте в нетрадиційному значенні повідня продовжить жити лише в словнику.

4) повід — зазвичай цим терміном позначали прикріплену до вудил пас (мотузку), за допомогою якої правлять конем. Цей термін, як і попередній, продовжує жити лише у традиційному значенні.

5) урухомник — від «урухомлювати», що є синонімом словосполуки «надавати руху». Цей термін застандартизовано у національному термінологічному стандарті (ДСТУ 3321:2003) для поняття «механізм чи сукупність механізмів, призначених урухомлювати машини чи механізм».

Українські терміни привод і привід визнані недопустимими.

Як сказати про електроурухомник, що він включає в себе систему автоматичного регулювання вихідних параметрів (рос. регулируемый)?

Відповідь: регульовний урухомник.

Взагалі рос. регулируемый має два українських відповідники:

 • Регульовний = якого можна регулювати
 • Регульований = що його регулювали або регулюють.

Висновок:
В нормативних документах треба вживати вірний термін-новотвір «урухомник». Але, оскільки для багатьох фахівців він поки що є незвичним, уперше вводячи його в текст, доцільно надавати у дужках «традиційні» відповідники привод (привід).

Джерело

Apr
4

Скорочення на кресленнях

admin
Categories: Переклад

Як давно ви востаннє оформляли архітектурно-будівельне чи будь-яке інше креслення? Як би там не було, а для будь-кого з нас, письмових перекладачів, розшифрування скорочення на кресленні може стати складною задачею і загальмувати переклад. Щоб вам не довелося грати в сищика, щоб ви могли зосередитися власне на перекладі, скористайтеся наведеними нижче корисними матеріалами про скорочення на кресленнях.

На кресленнях вам можуть зустрітися такі скорочення слів:

Читати далі про скорочення і основні написи на кресленнях

Nov
11