Ще одна неграмотна реклама номер один

admin

У телевізійній рекламі і в прес-релізі на сайті нам кажуть: «Арсенал» — №1 міцне пиво в Україні. Знову атрибутивна конструкція, непритаманна українській. Може, писав той же автор, що й для зубної пасти?

Mar
3

Управління чи керування?

admin

Припустимо, треба перекласти англійський термін control system. Із системою все зрозуміло. А от чого — керування чи управління?

Різні автори погоджуються, що треба розмежувати значення українських дієслів керувати та управляти й відповідних іменників управління та керування, але кожний робить це на свій розсуд, і їх рекомендації суперечать одна одній.

Щоб подолати цю плутанину, і виходячи з рекомендацій національних термінологічних стандартів та переважної більшості словників, рекомендується в значенні сукупність цілеспрямованих дій, що полягає в оцінюванні ситуації та стану об’єкта керування, вибиранні керівних дій та їх реалізації вживати лише термін керування. А термін управління використовувати тільки в значенні адміністративна установа або відділ якоїсь установи, організації, що керує певною галуззю господарської, наукової, військової діяльності. Такі рекомендації повністю відповідають вимогам Додатка Г ДСТУ 3966-2000 щодо забезпечення однозначної відповідності терміна поняттю.

Отже, український відповідник англійського терміна control system буде система керування (джерело).

Jan
1

App українською

admin

Application (рос. приложение) — відносно нове фундаментальне поняття в галузі сучасних комп’ютерних технологій, яке ще не знайшло свого відбиття в загальномовних тлумачних словниках. А наявні англо-українські, російсько-українські та україномовні тлумачні словники комп’ютерних термінів пропонують для нього різні відповідники. Тому дуже важливо підібрати цьому поняттю термін, який би відповідав усім вимогам.

Термінологічна комісія Держспоживстандарту радить вживати терміни-новотвори застосoвання та застосyнок, які повністю відповідають вимогам ДСТУ 3966-2000. Термінологія. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять (джерело).

Майкрософт пише застосунок, Google пише просто програма.

Jan
1

Бік чи сторона?

admin

Українська мова демонструє виразну тенденцію вживати слово «бік» не лише в тих значеннях, де російською використовують іменник «бок», а й в багатьох значеннях, де російською кажуть і пишуть «сторона».

Коли в українській пишемо «сторона»:

 • сильная (слабая) сторона — сильна (слабка) сторона, дошкульне місце
 • слабые стороны теории — слабкі сторони теорії
 • разные стороны одного вопроса — різні сторони одного питання
 • объективная сторона преступления (юрид.) — об’єктивна сторона злочину
 • субъективная сторона преступления (юрид.) — суб’єктивна сторона злочину
 • правовая сторона дела (юрид.) — правова сторона справи
 • противоположная сторона (матем. ) — протилежна сторона
 • сторона угла (матем.) — сторона кута
 • сторона треугольника (матем.) — сторона трикутника
 • смежная сторона (матем.) — суміжна сторона
 • сторона квадрата (матем.) — сторона квадрата
 • дневная сторона (астр.) — денна сторона
 • стороны (страны) света — сторони світу
 • продавать / продать (сбывать / сбыть) на сторону — продавати / продати (збувати / збути) на сторону
 • виновная сторона (юрид.) — винна сторона
 • высокие договаривающиеся стороны (дипл.) — високі договірні сторони
 • заинтересованная сторона (юрид.) — заінтересована сторона (не зацікавлена)
 • исковая сторона (юрид.) — позовна сторона
 • неявившаяся сторона (юрид.) — неприбула сторона
 • потерпевшая сторона (юрид.) — потерпіла сторона
 • противостоящие стороны (воен.) — супротивні сторони
 • сторона в деле (юрид.) — сторона у справі

У наступному випадку вживається іменник «погляд»:

 • с финансовой стороны — із фінансового погляду

Джерело (докладніше)

Jan
1

Передплата чи підписка?

admin

Якщо говоримо про газети та журнали, то «передплата». Адже ми заплатили. Не знаю, чи вірно буде сказати «безкоштовна передплата». Маємо наступне визначення передплати:

Коли хтось хоче одержувати газети й журнали або збірку творів якогось письменника, за що треба наперед заплатити певну суму грошей, це зветься передплатою.

А якщо ми говоримо про сучасні subscriptions? Переважна більшість з них — безкоштовні. То, може, слід казати, що це підписка? Маємо таке визначення підписки:

Затвердження підписом людини якогось зобов’язання додержуватись певних правил чи виконувати якусь вимогу.

Думаю, це більш влучне слово, адже ми даємо згоду на отримання новин тощо. Навіть ставимо свій підпис (прапорець). Чи може є якийсь більш точний відповідник для англійського слова subscription?

___________
Процитовано книжку Бориса Антоненка-Давидовича «Як ми говоримо».

Nov
11

Великі літери

admin

Треба писати з великої літери, як того вимагає український правопис, а не англійський.

Донецький аеропорт

Nov
11

Трохи про транскодування з іноземної українською

admin
Categories: Переклад

Зовсім трохи. На прикладі назви компанії Hewlett-Packard. Як будемо траскодувати, якщо буде така нагальна потреба?

Добре, скажіть хоча б першу літеру. Згідно з українським правописом англійська h звичайно передається українською г і лише в окремих словах літерою х, як от хобі, хокей, хол; Хемінгуей. Разом з тим акустичні дослідження показують, що найближчим українським відповідником англійського звуку [h] є український звук [х].

Я схильний в назві цієї компанії на першому місці поставити літеру Х.

Йдемо далі. Що буде на другому місці — м’який знак чи апостроф? Тут все простіше.

В словах іншомовного походження м’який знак пишеться після м’яких д, т, з, с, л, н перед ї, йо, а також перед я, ю, є, які читаються як [йа], [йу], [йе]: адьє, конферансьє, монпансьє, пасьянс, ательє, барельєф, батальйон, мільярд, бутоньєрка, віньєтка, каньйон, В’єнтьян, Готьє, Нью-Йорк, Ньютон, Ньяса, Реньє тощо. Не підходить.

Апостроф у словах іншомовного походження та похідних від них пишеться перед я, ю, є, ї:

 1. Після приголосних б, п, в, м, ф, г, к, х, ж, ч, ш, р: б’єф, комп’ютер, п’єдестал, інтерв’ю, прем’єр, торф’яний, к’янті, миш’як, кар’єра; П’ємонт, П’яченца, Рив’єра, Ак’яб, Іх’ямас; Барб’є, Б’єрнсон, Б’юкенен, Женев’єва, Ф’єзоле, Монтеск’є, Руж’є, Фур’є.
 2. Після кінцевого приголосного в префіксах: ад’юнкт, ад’ютант, ін’єкція, кон’юнктура.

Апостроф не пишеться, коли я, ю позначають пом’якшення попереднього приголосного перед а, у: бязь; бюджет, бюро, пюпітр, мюрид, фюзеляж, кювет, рюкзак, рюш; Барбюс, Бюффон, Вюртемберг, Мюллер, Гюго, Рюдберг.

Тут нам підходить перше правило. Ставимо на другому місці апостроф.

Тепер розберемося з tt. Пишемо одну чи дві? Тут теж все просто: оскільки це власна назва, зберігаємо подвоєну приголосну.

Разом отримуємо: Х’юлетт-Пакард.

Oct
10

Як правильно сказати українською

admin

Дивитись інші поради

Jun
6

Де взяти нормальні словники для ABBYY Lingvo?

admin
Categories: Переклад

Йдеться про англійсько- та російсько-українські словники. Я придбав останню професійну версію «Три мови». Але наявних словників для перекладу просто недостатньо. А які варіанти видає технічний словник? Прогонич, шурбач, рухобинда і так далі.

Днями придбав також Пролінг ОФІС 5.0, бо там є словник «УЛІС». Під час локалізації застосунків користуюсь мовним порталом Microsoft.

Але повернемось до словників. Додаткових офіційних словників для ABBYY Lingvo, як я зрозумів, ми не скоро дочекаємося. Проте працювати треба вже зараз. Якими словниками користуєтесь ви?

May
5

Як поставити апостроф

admin

Дуже просто: лівий Alt+39 на цифровій клавіатурі (NumLock має бути ввімкнено).

May
5